Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu Ý kiến

Hỗ trợ kỹ thuật

 Giới thiệu Sở GTVT
   Giới thiệu chung
   Chức năng nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Các địa chỉ cần biết
   Các đơn trực thuộc
 Thủ tục hành chính
   Thủ tục cấp phép
     Cấp phép lái xe
     TTĐK phương tiện thủy nội địa
     TTĐK xe máy chuyên dùng
     ĐK Khai thác vận tải đường thủy
     ĐK Khai thác vận tải đường bộ
     Cấp phép thi công đường bộ
     ĐK, Cấp phép GT Thủy nội địa
     Cấp, đổi bằng, CCCM tàu sông
   Thủ tục thẩm định dự án
     TTTĐ thiết kế bảng vẻ thi công
     Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
   Thủ tục đăng kiểm
     TTĐK phương tiện thủy
     TTĐK Xe cơ giới đường bộ
 Thông tin tổng hợp
   Giao thông đường bộ
   Giao thông thủy nội địa
   Hoạt động khác
   Giấy phép lái xe
   Giao thông đường biển
 Thông tin quy hoạch
   Giao thông thủy nội địa
   Giao thông đường bộ
   Giao thông đường biển
 Các dự án đầu tư
   Dự án kêu gọi đầu tư
   Thông tin đấu thầu
   Dự án đang thi công
 Quản lý vận tải
   Các tuyến vận tải
     Đường bộ
     Đường biển
     Đường thủy nội địa
   Thông tin Cảng - Bến
     Bến xe
     Cảng biển
     Cảng, bến thủy nội địa
   Hoạt động xe buýt
     Tuyến đang hoạt động
     Quy hoạc tuyến được công bố
     Giá cước
 Văn bản pháp qui
   Bộ xây dựng
   Bộ giao thông vận tải
   Văn bản pháp qui khác
   Sở giao thông vận tải
   Ủy ban nhân dân tỉnh
 An toàn giao thông
 
  

GoogleGiaothong

 
 
Bến xe
   

Sở Giao thông vận tải Tỉnh Kiên Giang

Ðịa chỉ : 1190 Nguyễn Trung Trực - Phýờng An Hòa -  TP Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại : 077.3911833

E-Mail : sgtvt@kiengiang.gov.vn