Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Kiên Giang
Trang chủ Giới thiệu
 Giới thiệu Sở GTVT
   Giới thiệu chung
   Chức năng nhiệm vụ
   Cơ cấu tổ chức
   Các địa chỉ cần biết
   Các đơn trực thuộc
 Thủ tục hành chính
   Thủ tục cấp phép
     Cấp phép lái xe
     TTĐK phương tiện thủy nội địa
     TTĐK xe máy chuyên dùng
     ĐK Khai thác vận tải đường thủy
     ĐK Khai thác vận tải đường bộ
     Cấp phép thi công đường bộ
     ĐK, Cấp phép GT Thủy nội địa
     Cấp, đổi bằng, CCCM tàu sông
   Thủ tục thẩm định dự án
     TTTĐ thiết kế bảng vẻ thi công
     Thủ tục thẩm định thiết kế cơ sở
   Thủ tục đăng kiểm
     TTĐK phương tiện thủy
     TTĐK Xe cơ giới đường bộ
 Thông tin tổng hợp
   Giao thông đường bộ
   Giao thông thủy nội địa
   Hoạt động khác
   Giấy phép lái xe
   Giao thông đường biển
 Thông tin quy hoạch
   Giao thông thủy nội địa
   Giao thông đường bộ
   Giao thông đường biển
 Các dự án đầu tư
   Dự án kêu gọi đầu tư
   Thông tin đấu thầu
   Dự án đang thi công
 Quản lý vận tải
   Các tuyến vận tải
     Đường bộ
     Đường biển
     Đường thủy nội địa
   Thông tin Cảng - Bến
     Bến xe
     Cảng biển
     Cảng, bến thủy nội địa
   Hoạt động xe buýt
     Tuyến đang hoạt động
     Quy hoạc tuyến được công bố
     Giá cước
 Văn bản pháp qui
   Bộ xây dựng
   Bộ giao thông vận tải
   Văn bản pháp qui khác
   Sở giao thông vận tải
   Ủy ban nhân dân tỉnh
 An toàn giao thông
 
  

GoogleGiaothong

 
 
Thông tin được đưa ngày: 18-9-2008
GIẤY PHÉP THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY
Đối với một dự án xây dựng Cầu qua sông, đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng trong phạm vi bảo vệ luồng, chủ dự án phải xin ý kiến tham gia của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa

1. Giai đoạn lập dự án đầu tư:

- Đối với một dự án xây dựng Cầu qua sông, đường dây, đường ống vượt qua luồng trên không hoặc dưới đáy luồng trong phạm vi bảo vệ luồng, chủ dự án phải xin ý kiến tham gia của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa. Hồ sơ xin ý kiến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa bao gồm :

a. Văn bản đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa cho ý kiến. Nội dung phải ghi rõ vị trí, quy mô công trình, tình hình thủy văn và kết cấu chính của công trình.

b. Bình đồ khu vực xây dựng công trình hoặc bản đồ thể hiện vị trí công trình với hệ tọa độ, mốc cao độ quốc gia.

c. Ngoài quy định trên còn phải có các tài liệu theo quy định sau đây:

- Đối với cầu trình Cầu:

+ Dữ liệu về khoang thông thuyền ( vị trí, khẩu độ cầu, chiều cao tĩnh không)

+ Bản vẽ mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sông.

+ Đối với cầu quay, cầu cất, cầu phao phải thể hiện rõ phương án và công nghệ đóng mở, vùng nước bố trí cho phương tiện thủy neo đậu khi chờ đợi.

- Đối với công trình điện lực, bưu điện, cấp nước:

+ Bản vẽ, các số liệu thể hiện rõ điểm thấp nhất của đường dây, điểm ống.

+ Bản vẽ mặt cắt dọc công trình thể hiện trên mặt cắt ngang đáy sơng.

- Đối với công trình bến phà:

            + Bản vẽ thể hiện hướng, kích thướt các bến ở hai bờ, các công trình phụ trợ và vàng nước cần thiết cho hoạt động của phà

            - Đối với công trình Cảng cá, cảng làm nhiệm vụ An Ninh Quốc Phòng:

            + Bản vẽ thể hiện mặt bằng khu vực cảng, kích thướt kết cấu các cầu cảng, các công trình phụ trợ và vùng nước cần thiết cho hoạt động của cảng.

            - Đối với công trình kè, công trình chỉnh trị:

            + Bản vẽ thể hiện hướng và các kích thướt của công trình, phần công trình nhô từ bờ ra ngoài.

            - Đối với thi công vét luồng, khai thác tài nguyên:

            + Bình đồ, các mặt cắt ngang và hồ sơ mốc để xác định vị trí nạo vét, đổ đất hoặc khai thác tài nguyên.

            *Tóm lại: Phải có hồ sơ thiết kế và tổ chức thi công đã được thẩm duyệt

Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị xin ý kiến của chủ dự án công trình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa xem xét và có ý kiến trả lời bằng văn bản.

2. Giai đoạn thực hiện dự án :

Trước khi triển khai thi công công trình, chủ dự án công trình phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa. Hồ sơ bao gồm :

a. Văn bản đề nghị xem xét chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa.

b. Phương án thi công công trình.

c. Phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực thi công công trình gồm:

- Thuyết minh chung về phương án.

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể thể hiện phương án bố trí báo hiệu bảo đảm an toàn giao thông, vị trí các trạm điều tiết khống chế, bố trí phương tiện điều tiết khống chế.

- Phương án bố trí nhân lực.

- Quy chế hướng dẫn phương tiện qua khu vực thi công, thời gian thực hiện phương án.

- Bảng tổng hợp hạng mục, khối lượng công việc.

Sau khi nhận đủ hồ sơ đề nghị xin ý kiến của chủ dự án công trình, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa xem xét và có ý kiến trả lời bằng văn bản.

Chủ dự án công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực thống nhất xác định vùng nước thi công trên thực địa bao gồm: phạm vi vùng nước phục vụ thi công; hiện trạng luồng trong phạm vi ảnh hưởng của việc thi công.

Trường hợp phải thay đổi phương án thi công có ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực, chủ dự án công trình phải lập lại hồ sơ trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về giao thông đường thủy nội địa xem xét để phê duyệt lại phương án bảo đảm an toàn giao thông.

3. Khi kết thúc dự án:

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thi công công trình, chủ dự án phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa theo quy định đối với công trình.

b. Tổ chức công tác rà quét, thanh thải vật chướng ngại phát sinh trong quá trình thi công, trong phạm vi vùng nước phục vụ thi công hoặc ngoài vùng nước thi công ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy nội địa.

c. Bàn giao luồng, phạm vi hành lang bảo vệ luồng cho đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực gồm :

- Biên bản kiểm tra hoàn thành công tác rà quét vùng nước khu vực thi công giữa chủ dự án và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực trên cơ sở phương án rà quét đã được thống nhất.

- Biên bản của đơn vị quản lý đường thủy nội địa xác nhận việc lắp đặt báo hiệu đường thủy nội địa của công trình đúng quy định.

- Biên bản bàn giao luồng khu vực thi công giữa chủ dự án công trình với đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực trên cơ sở kiểm tra, rà quét dọn sạch chướng ngại khu vực thi công kèm theo :

+ Bản vẽ bình đồ tổng thể vị trí công trình và phạm vi tổ chức rà quét thanh thải vật chướng ngại trong khu vực thi công có xác nhận của chủ dự án công trình và đơn vị quản lý đường thủy nội địa khu vực.

+ Mặt cắt dọc công trình cầu

+ Sơ đồ bố trí báo hiệu đường thủy nội địa của công trình.

4/ Thời gian cấp giấy phép: 3 ngày

5/ Lệ phí:

[Trở về]

Các tin đã đưa:

   

Sở Giao thông vận tải Tỉnh Kiên Giang

Địa chỉ : 1190 Nguyễn Trung Trực - Phýờng An Hòa -  TP Rạch Giá - Kiên Giang

Điện thoại : 077.3911833

E-Mail : sgtvt@kiengiang.gov.vn